-

(Seton-Thompson) (1860, -, 1946, -, -, ), , -. , . , , , -. , , . - -, . - , ; . (1883). , (1898), , (1901) . , . - , -: , . (192527).