(. topos onoma ), , (). , , . . , . (, , , . . ). : . . - , , , , . . . . - : ., . . . , , : . ; . .