(. ox?m-ron -), , , , .

, ,

.

(. . , )

.

, ( . . , . . ).