( . eirneia ), , . , . , , . ., . . ( : ,/ ). (., ). , .