(. epitheton ), , , , ( , , , ): / (. . , , 1746 ). , : , , (. . ). , . , . . ( , . .).