(. etymologia, tymon lgos , ), 1) , ; ., , 40 (. - ); .

2) , , . , . , . . . . . ( . 1986).