( . thnos , noma , ), , , , . ( , , , . .), , (, , . . , . . -). (, . . , . . ), (, . . ) , . ( . , . . ). .